VÝBER VÝROKOV A MYŠLIENOK
Z ROZHOVOROV A ČLÁNKOV DR. ĎURDIAKA

„Ak sa radi zamýšľate nad myšlienkami a úvahami o človeku a živote, môžete sa začítať do vybraných výrokov Dr. Ďurdiaka publikovaných knihách, článkoch alebo v rámci diskusií na sociálnych sieťach. Vaše názory a myšlienky sú vítané.“

 • 5"Každý človek nosí masku, ktorú ukazuje iným, aby ho videli takého, ako chce on sám." - ĽĎ -
 • 5"To, ako sa človek navonok prejavuje, čo hrá, nemusí vystihovať to, aký je vo svojom vnútri, kým v skutočnosti je." - ĽĎ -
 • 5"Niekto málo slovami povie veľa, niekto veľa slovami takmer nič." - ĽĎ -
 • 5"Vedieť položiť správnu otázku správnym spôsobom, je rovnako náročné, ako relevantne na ňu odpovedať. Veľa sa pýtať, neznamená automaticky aj veľa vedieť." - ĽĎ -
 • 5"Akou rýchlosťou prejde myšlienka jedným uchom do hlavy a druhým uchom von, bude vždy najviac závisieť od samotnej hlavy a jej nositeľa. Nositeľ sa môže rozhodnúť, aké myšlienky bude vo svojej hlave pestovať." - ĽĎ -
 • 5"Meniť môžeme vnútorne iba seba samého." - ĽĎ -
 • 5"Človek chápe iba to, k čomu je vnútorne predisponovaný a situačne nastavený. Preto je videnie a interpretácia tej istej veci tak často odlišná medzi ľuďmi. Naše vnímanie a uhol pohľadu sa však neustále mení a vyvíja pod vplyvom nových skúseností." - ĽĎ -
 • 5"Nerozumný mudrc hľadá chyby a zmenu predovšetkým v druhých ľuďoch, neustále ukazuje prstom a kričí, ako sa tí druhí musia napraviť a zmeniť, nevie, že meniť môže iba seba samého a týmto prístupom sa sám odsúva na cestu frustrácie a hnevu. Druhí sa môžu zmeniť, iba ak sami chcú, potom ich môžeme formovať svojim príkladom, prípadne svojou podporou na ich vlastnej životnej ceste, pre ktorú sa rozhodli." - ĽĎ -
 • 5"Matematika, či štatistika nám síce v živote veľakrát pomáha napredovať, na medziľudské vzťahy a na skutočné poznanie človeka však nebude stačiť. " - ĽĎ -
 • 5"Ak je šálka plná, všetko ostatné, čím bude dopĺňaná, pretečie a vyjde nazmar. Čo bude teda obsahom šálky a aká bude čistá, závisí najmä na samotnom človeku; vyžaduje si to však bdelý prístup, silu sebazapierania a predovšetkým vedomie vlastnej hodnoty a rebríčka svojich hodnôt, ktoré chcem uznávať, nasledovať a napĺňať v živote." - ĽĎ -
 • 5"Sú slabí žiaci naozaj slabí?" - ĽĎ -
 • 5"Nadanie je charakteristikou každého." - ĽĎ -
 • 5"Každý môže byť krásny. Nie každý však dokáže prijať sám seba." - ĽĎ -
 • 5"Môžeš robiť veci rýchlo, ale pristupuj k nim pomaly a rozvážne." - ĽĎ -
 • 5"Psychohygiena nám ukazuje nielen to, ako žiť dlhšie, ale súčasne aj to, ako žiť lepšie." - ĽĎ -
 • 5"Byť samým sebou nie je bežná vec. Byť milovaným a rešpektovaným bez podmienok, už tobôž nie je bežné a nachádzať v živote pochopenie a súhru je rovnako vzácne. Ak to máš a zažívaš, si kandidát na šťastného človeka." - ĽĎ -
 • 5"Veľká prívalová vlna dokáže vyvolať rýchle a dosť razantné zmeny a to aj v neželanom rozsahu. Malú kvapku takmer nevnímame, no pri jej správnom načasovaní a presnom zacielení, môžeme spoznať a využiť i jej veľký potenciál. Rýchle a intenzívne zmeny nemusia byť vždy tou najlepšou voľbou." - ĽĎ -
 • 5"Každý človek má svoj jedinečný "filter", cez ktorý vníma a interpretuje okolitý svet. Málokto sa zamyslí, či to, čo vníma u seba, alebo aj v prejavoch iných ľudí, ich skutočne vystihuje. Niektorí striedajú toľko masiek počas svojho života, že už ani sami nevedia, čo je skutočným jadrom ich osobnosti. Vo firmách je tak pri práci s ľuďmi "ilúzia" bežnou praxou." - ĽĎ -
 • 5"Mať možnosť vzdelávať sa, je dobré, byť motivovaný, je výborné, ale najlepšie je, ak najskôr poznáme, čo sa skrýva v jadre osobnosti človeka a to, v akej oblasti ho vlastne máme motivovať a podľa toho s ním potom pracovať. Inak môže nastať situácia, že sa motivuje kvôli motivácii bez efektívneho posunu vpred." - ĽĎ -
 • 5"V praxi je dnes veľmi moderné zúčastniť sa motivačného školenia, získať vhodné podklady, niečo si doplniť z literatúry a považovať sa za kompetentného motivátora, kouča, mentora, nazvime to akokoľvek. Väčší problém je, že firmy to podceňujú, nedostatočne overujú a kupujú, čím tento trend nevedomky podporujú. Aj tu však platia slová, ktoré vyslovil klasik J.B.Shaw: 'Kto kupuje lacno, draho platí.'" - ĽĎ -
 • 5"Vo firmách, kde sa snažia podporovať rozvoj svojich zamestnancov, žiaľ, naozaj väčšinou vnímajú školenia s motivačným obsahom za alfu a omegu toho, čo môžu pre svojich ľudí urobiť. Často však vzniká viac škody ako úžitku. Personalista si urobí čiarku, že niečo podnikol, zamestnanec si vydýchne, že má voľno." - ĽĎ -
 • 5"Nadanie vychádza zo súboru vlôh, ktoré sú predpokladom pre úspešné rozvíjanie konkrétnych schopností a dosahovanie nadpriemerných výkonov v určitej činnosti. Kde nie sú vlohy, neprejaví sa ani nadanie. Kde sú vlohy, nadanie sa úsilím človeka môže prejaviť, nie však automaticky. Tak, ako sa automaticky nestane múdrym každý iba preto, že má na to vek." - ĽĎ -
 • 5"Múdrosť je rozvážnosť v hodnotení, ktoré je založené na hĺbkovom poznávaní súvislostí medzi javmi, pričom na rozdiel od chytrosti, múdrosť má aj etický rozmer, odmieta zlo a nebýva využívaná k osobnému prospechu." - ĽĎ -
 • 5"Dobre spracované umelecké dielo môže byť vždy prínosom; pre niekoho menej, pre iného viac. Ak je človek dostatočne otvorený, môže ho posúvať vpred aj v oblasti sebapoznávania." - ĽĎ -
 • 5 "Zmena je život a nič nie je istejšie, ako tá zmena. Všetko sa stále mení a vyvíja. Sú typy ľudí, ktorí potrebujú tú zmenu neustále cítiť v podobe dynamiky dejov a tak 'neobsedia' na jednom mieste." - ĽĎ -
 • 5"Kritika i kritici zohrali v histórii pozitívnu úlohu najmä tým, že nedovolili ľudstvu ustrnúť na ceste rozvoja. Aj keď určite bolo veľa takých, ktorí kritizovali pre kritiku samotnú a ich výstupy zostali iba málo plodonosné." - ĽĎ -
 • 5"Dnes sa často stretávame so snahami ohroziť alebo postupne zničiť každý prejav vnútorného života človeka, utlmiť jeho prirodzenú orientáciu vo svete a narušiť jeho vrodený rytmus života. " - ĽĎ -
 • 5"Súčasná psychologická manipulácia zo strany systémov sa vďaka internetu a globalizačným snahám stala fenoménom modernej doby. Systém sa mení ako človek podľa svojich zámerov a predstáv. Alebo je násilne potlačený a zlikvidovaný podľa predstáv iných." - ĽĎ -
 • 5"Kontext myšlienky je dôležitý, aby sa správne porozumelo zámeru autora, ktorý aj tak môže zostať nepochopený. Niekedy však človeku stačí počuť, či prečítať si iba jedno slovo, bez akéhokoľvek kontextu a v jeho mysli sa spustí veľké množstvo asociácií, predstáv, či spomienok, ktoré dajú do pohybu jeho vnútorné sily." - ĽĎ -
 • 5"Aj dospelý sa niekedy musí znova narodiť, aby získal prístup k svojim jedinečným darom, ktoré si priniesol na tento svet a ktoré mu majú pomáhať v hľadaní a napĺňaní svojho poslania a zmyslu." - ĽĎ -
 • 5Osudom človeka je, že každým dňom má pred sebou menej svojho času. Veľkosť človeka však spočíva v tom, že aj napriek tomu sa oň dokáže podeliť s druhými. - ĽĎ -
 • 5"Každý citát a myšlienky v ňom obsiahnuté majú na každého iný účinok." - ĽĎ -