PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP

znalec ľudskej duše

 

Vyznajte sa v ľuďoch okolo seba. A vyznajte sa aj v sebe samom. Spoznajte svoje silné stránky, nebojte sa tých slabých. Objavím vaše možnosti. Zveľaďujte seba, svoje vzťahy, svoj pracovný tím.

 

Poviem vám aj to, čo vám iní povedať nevedia… a budete stále v predstihu!

fanúšikov

skúseností

poradenských hodín

MOJA VÍZIA

 

Pomáham ľuďom, manažérom i podnikateľom, ktorí hľadajú odpovede a chcú profesionálnu podporu vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

Ponúkam ľudskosť, odbornosť, bohaté skúsenosti a schopnosť vidieť až do jadra osobnosti. Diskrétnosť je samozrejmosťou. Nie som tu pre tých, ktorí hľadajú iba „rýchlokvasených“ pseudoodborníkov.

MYŠLIENKY A VÝROKY

„To, ako sa človek navonok prejavuje, čo hrá, nemusí vystihovať to, aký je vo svojom vnútri, kým v skutočnosti je.“ – ĽĎ –

„Aj dospelý sa niekedy musí znova narodiť, aby získal prístup k svojim jedinečným darom, ktoré si priniesol na tento svet a ktoré mu majú pomáhať v hľadaní a napĺňaní svojho poslania a zmyslu.“ – ĽĎ –

Niektorí striedajú toľko masiek počas svojho života, že už ani sami nevedia, čo je skutočným jadrom ich osobnosti. Vo firmách je tak pri práci s ľuďmi „ilúzia“ bežnou praxou.“ – ĽĎ –

  MOJE SLUŽBY PRE VÁS

  Som expert v oblasti psychológie, profesionálny personálny poradca, konzultant pri formovaní tímov a osobnosti, znalec ľudskej duše, autor a fotograf. 

  Poznávaniu jadra osobnosti človeka, poradenstvu a publikačným aktivitám sa venujem už viac ako 20 rokov.

  PERSONÁLNY MANAŽMENT

  Poskytnem vám podporu a pomoc pri riešení strategických, personálnych a komunikačných záležitostí vo firme. V podmienkach štandardných i krízových.

  Individuálne VIP konzultácie. Hĺbková analýza tímu a jeho formovanie. Personálna analýza osôb s vypracovaním originálneho profilu silných a slabých stránok v jadre ich osobnosti. Poradenstvo pri výbere osôb. Unikátne know-how, profesionálny prístup, maximálna diskrétnosť.

  eKNIHY PRE VÁS

   

  Najrýchlejší spôsob myšlienkovej konzultácie so mnou. V mojich knihách sú odpovede na otázky, ktoré vás ťažia najviac. Overené, jednoduché a veľmi účinné riešenia.

  Vyberajte si zodpovedne, lebo vaše sebavzdelávanie mení spôsob, ako sa pozeráte na svet. eKnihy odo mňa môžete získať iba na tejto stránke.

  CESTA K ZDRAVEJ DUŠI

  110 tajomstiev psychohygieny v originálnych otázkach a odpovediach

  Ako žiť spokojnejšie, radostnejšie a zdravšie – aj o tom je táto elektronická kniha. Stane sa Vašim sprievodcom pri poznávaní vlastnej duše a budovaní zdravého životného štýlu.

  eKniha je písaná odborníkom veľmi prehľadne a zrozumiteľne. Dozviete sa v nej viac o láske, priateľstve, duševnom i telesnom zdraví a iných tajomstvách z pohľadu psychohygieny.

  KTO ROZUMIE SÁM SEBE, lepšie rozumie aj druhým

  Každý strom prináša také ovocie, pre aké bol stvorený. Ale aby ho naozaj priniesol, je potrebné sa o strom pravidelne starať.

  Budem ti sprievodcom pri poznávaní toho, kým si a kde sú tvoje hranice, aby si bol vnútorne krásnym a nezávislým človekom. 

  Ukážem ti, že nie je jedno, kto ti po boku stojí a s kým sa často stretávaš. Lebo keby si aj zdravým jablkom bol, pri hnilom začneš zahnívať aj ty.

  FOTOGRAFIA AKO PORTRÉT VÁŠHO JA

  Spojil som umenie psychológie a fotografie do jedného celku. Vnímam energiu a jadro osobnosti fotografovaného človeka. Aj na portrétoch tak zachytávam autentickú osobnosť bez nasadených masiek. Váš portrét bude okúzľujúci. Reportáž jedinečná.

  „Mojim poslaním je pomáhať ľuďom,
  aby boli sami sebou a žili šťastný život“

   

  Špecializujem sa na poznanie jadra osobnosti človeka, preto môžem skutočne porozumieť vášmu Ja i potrebám vašej duše.

  Pri konzultáciách vždy odporúčam mojim klientom to, čo im môže naozaj pomôcť a nie iba to, čo chcú počuť.

  Každý človek je pre mňa jedinečný. To, čo v ňom vnímam na základe svojich analytických schopností, ale aj so zapojením šiesteho zmyslu, mi pomáha správne pomenovať psychológia a ďalej formovať pedagogika, ktoré som vyštudoval.

  Moje schopnosti a nadobudnuté vzdelanie preveril čas a klienti v publikačnej, poradenskej, akademickej i podnikateľskej praxi.