Doprastav, a.s.

Stretnutia s pánom Ľubošom Ďurdiakom sú jedinečnou príležitosťou ako lepšie spoznať vlastný potenciál a dozvedieť sa ako ho efektívne využívať.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Zároveň sú úžasným zdrojom energie a prostriedkom nastavenia vnútornej rovnováhy.

Je to veľmi efektívny a účinný spôsob práce na sebe samom, čo prenáša efekty do osobného ako aj pracovného života. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.

Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady
Doprastav, a.s.

Telefónica O2 Slovakia

Individuálny koučing pracovníkov predných línií

Doktor Ďurdiak realizoval v našej spoločnosti pilotný projekt individuálneho koučingu pracovníkov Call centra. Našim cieľom bolo overiť efektívnosť metódy individuálneho koučingu pre posilnenie zákazníckej orientácie pracovníkov prvých línií. Práca operátora zákazníckej linky vyžaduje plné sústredenie na problém zákazníka a zvládanie stresových situácií bez toho, aby zákazník pocítil výkyv v kvalite služby. To si od každého jednotlivca vyžaduje poznať svoje silné a slabé stránky a vedome ich využívať či potláčať pri svojej každodennej práci so zákazníkmi.

Prebehlo niekoľko koučovacích sedení, po ktorých operátori hodnotili ich účinok a svoju spokojnosť. Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok. Vybraným manažérom a operátorom Call centra spoločnosti O2 pomohol zvýšiť ich kompetencie pri zvládaní záťažových situácií v ich osobnom i pracovnom živote a to diferencovane v závislosti od ich jedinečných povahových vlastností. Účastníci tiež uviedli, že tento spôsob individuálneho poradenstva považujú za veľmi efektívny, pretože sa zamysleli nad dôležitými otázkami, nad ktorými sa doteraz nezamýšľali, vhodným spôsobom bola podporená ich sebadôvera a zdravé sebavedomie, ale najmä preto, lebo lepšie spoznali sami seba a tak sa naučili sami so sebou efektívnejšie pracovať.

Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
www.o2.sk

Advokátska kancelária

Pokiaľ ide o poskytnutie personálnych služieb prostredníctvom agentúry PSYCHOTREND, som maximálne spokojná. Význam činnosti agentúry je najmä v tom, že zamestnanec vybraný Dr.Ďurdiakom je pedant, samostatne fungujúci pracovník, nápaditý, rozmýšľajúci nad tým, čo robí. Je to človek, ktorému nie je potrebne vysvetľovať dopodrobna, čo sa od neho očakáva, ale svojou flexibilitou a inteligenciou chápe a samostatnou činnosťou vždy splní očakávania. V prípade chýb vie, ako sa ich do budúcna vyvarovať a uvedomuje si ich možné dôsledky. Vo vybranej osobe mam 100% istotu po stránke pracovitosti aj odbornosti. Je komunikatívna, flexibilná, ale hlavne tak, ako bolo v jej ohodnotení písané o jej vlastnostiach, aj to tak v praxi vychádza. Navyše, viem, že aj pochvala robí svoje a u nej vidím, že napreduje, lebo si to cení…

Poskytnuté služby sú zaujímavé a originálne v tom, že na základe vypracovaného profilu osobnosti vybraného zamestnanca sa viem vyvarovať istých vecí a viem, čo môžem očakávať. Motto „Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia… a budete stále v predstihu!“ vystihuje, čo agentúra ponúka. Ale hlavne istotu, že človek, ktorý je v rámci personálneho poradenstva vybraný, bude spoľahlivým, múdrym a pracovitým zamestnancom.

Služby určite odporúčam vyskúšať a to pre odbornosť, spoľahlivosť, ale najmä pre istotu vo výbere tých správnych zamestnancov. Pre zamestnávateľa je veľká devíza do budúcna, keď nemusí strácať pol roka práce so zamestnancom, ktorý aj tak nebude osožný a ja ako zamestnávateľ by som musela vynaložiť opäť energiu na hľadanie nového zamestnanca. V mojom konkrétnom prípade si veľmi cením, že zamestnanec vybraný agentúrou pochopil hneď na prvom sedení, o čom ta práca bude a je, keďže v kancelárii sa zdržiavam len sporadicky a kontrola resp. rady a konzultácie sa dejú mailom, a telefonicky…

JUDr. Petra Lukáčová
advokát
Advokátska kancelária Nitra