ACTION & HEALTH

Služby, ktoré poskytuje agentúra PSYCHOTREND, ktorej garantom, riaditeľom a realizátorom služieb je Ľuboš Ďurdiak, sú skutočne jedinečného charakteru. Triezvosť zážitku a vplyv zo stretnutia je mimoriadne presvedčivý vďaka veľmi presnej charakteristike koučovanej osoby. Vzhľadom na možnosť osobne využiť služby doktora Ďurdiaka som presvedčený, že osoh plynie predovšetkým pre tie osoby, ktoré sú ochotné vzdať sa vždy prítomného ega a sú otvorené si vypočuť svoje silné i slabé stránky osobnosti a na tom základe začať pracovať na sebe ďalej v najslabších oblastiach. Charakteristika je natoľko presná, že je to až zarážajúce.

Veľmi zaujímavé sú aj diskusie o akýchkoľvek sociálnych problémoch, vrátane osobného života, v ktorých sa ocitne každý človek. Doktor má mimoriadne citlivú schopnosť preniknúť do jadra problému a trefne posúdiť nielen prítomnú, ale na základe špecificky vedeného rozhovoru aj neprítomnú osobu. Som presvedčený, že počas konzultácií je efekt získania dôležitých a hlavne objektívnych informácií pre ďalšie rozhodovanie zaručený. Toto je kľúčový a začiatočný bod, od ktorého sa môže každý jednotlivec odraziť vo svojom osobnostnom raste ďalej a skôr, ale predovšetkým tým správnym smerom. Skutočne Vám v tejto agentúre povedia aj to, čo iní len sotva.

PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD.
konateľ a spolumajiteľ spoločnosti ACTION&HEALTH, s.r.o.
http://www.vladozlatos.com/

R.I.C.

Doposiaľ som nikdy nevyužívala služby personálnych poradcov, ani služby podobného charakteru. Nedávno sa mi takáto možnosť naskytla a pri menšom váhaní som ju nakoniec využila. Navštívila som p. doktora Ďurdiaka. Pred stretnutím som mala menšie obavy z toho dôvodu, že som nevedela, čo bude cieľom nášho stretnutia. Pre p. doktora Ďurdiaka to však problém nebol, hneď zistil, čo je „kameňom úrazu“ a na čo sa máme zamerať. Zo stretnutia som mala veľmi príjemný dojem.

Za krátky čas som sa dozvedela o sebe niečo viac, veci ktoré som na sebe doteraz nepozorovala. Hodnotenie bolo na moje prekvapenie až veľmi výstižné. Služby agentúry Psychotrend môžem odporúčať naozaj každému, nie len tým, ktorí potrebujú rady a riešenia, ale naopak, aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú. Môj názor je, čím skôr, tým lepšie, pretože rady, ktoré na stretnutí získate, môžete využívať po celý zvyšok svojho života. Zatiaľ som absolvovala len jedno stretnutie, ale už dnes sa teším na to ďaľšie.