Prvá stavebná sporiteľňa

Poradenský prístup prostredníctvom služby eConsulting, ktorú poskytuje Dr. Ľuboš Ďurdiak, som ešte nezažila. Konzultácie elektronickou formou mi vyhovovali v tom, že som mala dostatok času na premyslenie si samotného obsahu jednotlivých myšlienok a odporúčaní poradcu.

Mohla som si lepšie určiť svoje priority a presnejšie naformulovať svoje myšlienky. Aj keď otvoriť sa niekomu, s kým som sa nikdy nestretla, nebolo vôbec jednoduché, napriek tomu ma Dr. Ďurdiak dokázal naviesť na cestu, ktorá vyhovovala mne, a bola správna práve pre mňa.

Doteraz som sa stretla so psychológmi, ktorí mi podsúvali ich myšlienky, riešenia a nedokázali zohľadniť moju osobnosť. Vnímala som to skôr, ako určitý spôsob manipulácie z ich strany. Nielenže som ich „rady“ nebola schopná a ochotná prijať a akceptovať, odstupom času ich hodnotím ako nesprávne a ich prístup neprofesionálny. V komunikácii s Dr. Ďurdiakom som tieto pocity nemala, čo nesmierne oceňujem.

Motto agentúry PSYCHOTREND: „To nie je iba poradenstvo, to je nový prístup“ a „Poviem vám aj to, čo vám iní povedať nevedia… a budete stále v predstihu!“ vystihuje podstatu jeho prístupu a poradenstva. Najväčší význam malo pre mňa lepšie spoznanie samej seba.

„Forma, spôsob komunikácie a kvalita poradenstva mi vyhovovala a nemám v tomto smere žiadne návrhy na „zlepšováky“. Ste dobrý taký, aký ste. 🙂 Verím, že sa mi podarí raz s Vami spolupracovať intenzívnejšie a dlhšie obdobie.“

Marcela Abrhanová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

V konzultáciách elektronickou formou s Dr. Ľubošom Ďurdiakom vidím len výhody. Oproti iným školiteľom je tento poradenský prístup iný svojou intimitou. V skupine by som určite nepredostrela také citlivé témy, ako to bolo možné pri týchto konzultáciách. Na jeho štýle práce oceňujem úprimnosť, otvorenú komunikáciu a konkrétne návrhy na riešenú problematiku a možnosť iného pohľadu na danú vec.

Poradenstvo s Dr. Ďurdiakom formou služby eConsulting vo mne zanechalo pozitívnu skúsenosť. Možnosť komunikácie emailom sa mi páčila. Týmto spôsobom vznikal priestor na premyslenie konkrétnych otázok. Výhodou bolo aj to, že som si mohla prispôsobiť čas komunikácie podľa seba, čo je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi cenné. Páči sa mi aj to, že do daných odpovedí môžem nahliadnuť opätovne, čo môže byť cenné aj z pohľadu budúcnosti.

Túto službu odporúčam všetkým, ktorí majú problémy alebo veci, s ktorými si nevedia sami poradiť. Dr. Ľuboš Ďurdiak vie problém pomenovať, poukázať na to, z čoho to môže prameniť a zároveň vie aj navrhnúť riešenie.

Ďakujem pekne za možnosť absolvovať tieto konzultácie a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

Mária Mezeiová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.

Na štýle práce Dr. Ďurdiaka najviac oceňujem jeho úprimnosť a trpezlivosť a to, že sa snažil usmerniť ma podľa toho, aká som. Teraz vidím svoje silné aj slabé stránky a budem vedieť veci riešiť samostatne aj do budúcna.

S poradenským prístupom, ako ponúka Dr. Ľuboš Ďurdiak prostredníctvom jeho poradenstva formou eConsultingu, som sa doteraz nestretla. Aj keď komunikácia prebiehala elektronicky, bolo to veľmi osobné. Ak by som sedela na osobnom poradenstve, zrejme by som sa nevedela tak vyrozprávať zo seba.

Takéto konzultácie s porozumením a so zameraním sa na individualitu človeka sú podľa mňa trend do budúcnosti. Medzi výhody elektronickej formy konzultácií zaraďujem aj to, že som mohla odpovedať a veci riešiť kedykoľvek podľa mojich časových možností. Bolo to super aj preto, lebo urobil všetko pre to, aby som sa cítila komfortne.

Bola by som rada, ak by ste spolupracovali s našou firmou. Ďakujem Vám.

Andrea Székelyová
územná riaditeľka
Prvá stavebná sporitelňa, a.s.