Discovery Fine Arts

Keď som sa s PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD. stretol asi pred 15 rokmi úplne prvý krát, netušil som vtedy, kam sa tento v danom čase chlapec dokáže vypracovať, kam môže až dospieť, kam sa dostať, čoho docieliť… Dnes sa dívam do očí zrelého muža, ktorý odkryl v priebehu rokov nespočetnými štúdiami /viacerými vysokoškolskými diplomami, doktorátmi, publikačnou činnosťou atď./, vrodenou inteligenciou, skutočne mimoriadnym a nezvyčajným talentom a najmä tvrdou prácou na sebe nové a netušené obzory v ľudskej komunikácii, v prístupe nielen k práci, ale najmä k životu ako takému a jeho pohľadu naň. Jeho možnosti pomoci ľuďom sú bezbrehé.

Ľuboš, dovolím si toto dôvernejšie oslovenie, je skutočne unikátnym zjavom v oblasti poradenských služieb, v ktorých účinne a neobyčajne úspešne pôsobí v širokospektrálnych dimenziách. Jeho špecializácia a výnimočnosť v profesionálnych kvalitách služieb agentúry PSYCHOTREND dáva vďaka jeho odbornosti a schopnostiam, každému, kto je s ním v priamom fyzickom kontakte až taký nezvyčajný, slávnostný, vznešený, transcendentálny pocit.

Málokto môže o sebe povedať, že sa ešte nezmýlil v podanej službe, či radách. V tomto má Ľuboš štít na 100 % čistý, k čomu mu zo srdca gratulujem a neskonale žičím jeho obdivuhodným úspechom. Ako by sa aj mohol pomýliť, keď pracuje s čistým srdcom, láskou, otvorenosťou, úprimnosťou a tak dnes potrebnou – čestnosťou.

Význam, kvalita, rozsah a hĺbka dosahu jeho služieb širokej verejnosti je prakticky nezrovnateľná s podobnými agentúrami hlavne vďaka daru a schopnosti skutočne porozumieť človeku, ktoré PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. v sebe prechováva. Motto jeho agentúry: „Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia… a budete stále v predstihu! “ – je, domnievam sa , veľmi výstižné a viac, než len zo svojho obsahu vypovedávajúce… najmä je to však – pravdivé!!! Zachádza za hranice „normálne videného“, a posúva priečku „vedenia a videnia“ do iných časových súradníc, ktoré sú v blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti, čím umožňuje svojim klientom vnímať a pochopiť dôsledky takého či iného počínania. Preto sú všetci jeho klienti skutočne až niekoľko krokov vpred – pred či už potenciálnou konkurenciou, alebo v nadhľade nad vlastnými problémami. A to s dostatočným časovým predstihom, ktorý okrem už skôr spomenutých advantages – výhod, vyčleňuje Ľuboša Ďurdiaka a jeho služby poskytované cez agentúru PSYCHOTREND na absolútnu špičku v celej Európe nevynímajúc!

Neraz som mal možnosť komunikovať s týmto vskutku vzácnym a skromným človekom na akékoľvek témy, ktoré snáď ľudský mozog môže napadnúť. Nestalo sa mi s ním ešte ani raz, aby o niečom nevedel, či na tú – onú tému nenašiel adekvátne riešenie. Z posedení s nim odchádzam vždy akoby vymenený, fully energized – ako sa anglicky hovoriace národy vyjadrujú – plne znovu nabitý životnou energiou.

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!

Osobne charakterizujem Ľuboša Ďurdiaka a jeho prínos pre celú Slovensku republiku – spoločnosť najvyšším možným hodnotením za jeho nádherný, pozitívny a nesporne veľmi markantný prínos do celkovej infraštruktúry celej krajiny. Možnože s tým nebude niekto súhlasiť, ale rozvádzam svoje úvahy sám za seba, a nikoho nenútim so mnou zdieľať ten istý názor.

Dnes môžem so vztýčenou hlavou kľudne povedať, že som z hĺbky môjho srdca hrdý na to, že mám umožnené pozorovať rast a úspechy PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD. tohto skutočného majstra ľudskej psychológie, psychiky a znalca ľudského srdca.

Akad. mal. Frank Jalsovsky
Výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.
www.discoveryfinearts.com