Capitol, a.s.

Po absolvovaní poradenskej činnosti a vzájomnej spolupráce so spoločnosťou PSYCHOTREND môžem konštatovať nasledujúce postrehy:

Význam poskytovaných služieb vidím v zefektívnení a v skvalitnení práce jednotlivých manažérov s dopadom na zlepšenie výsledkov pobočky. Pri ich náročnej riadiacej práci potrebujú byť v dobrej duševnej kondícii, aby dokázali bez problémov zvládnuť náročnú prácu s ľuďmi.

Po osobných stretnutiach manažérov s PaedDr. Ľ. Ďurdiakom, PhD. boli ich spoločné vyjadrenia veľmi pozitívne na jeho zaujímavý a špecifický poradenský prístup, s ktorým sa doteraz ešte nestretli. Dokonale im predostrel ich silné a slabé stránky, ich osobnostný potenciál a dokázal im poradiť, ako majú využívať svoj potenciál nielen v oblasti pracovnej, ale aj v oblasti rodinnej, ktorá má priamy vplyv na pohodu a koncentráciu manažérov v práci.

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov. Poradenstvo bolo poskytované manažérom za odmenu, čo ich motivovalo pri práci, aby dosahovali lepšie výsledky vo svojich tímoch.

Poradenstvo formou koučingu je vnímané ako cesta k odstráneniu rôznych problémov jednotlivca nielen v oblasti pracovnej, ale aj rodinnej, čo pri pracovnom nasadení nebolo možné odkomunikovať s jednotlivcom na pôde firmy. Pri koučingu sa manažéri dozvedeli o sebe skutočnosti ktoré vedeli, ale doteraz im neboli priamo nikým povedané, ako ich majú využívať a neustále pracovať na svojom osobnostnom raste.

Ďalším prínosom poradenskej činnosti je zníženie fluktuácie a stabilizácia spolupracovníkov pobočky.

Hneď na začiatku našej spolupráce s PaedDr. Ľ. Ďurdiakom, PhD. ma zaujalo motto agentúry PSYCHOTREND: „To nie je iba poradenstvo, to je nový prístup“ a „Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia… a budete stále v predstihu!“ a po absolvovaní jeho poradenstva a koučingu môžem konštatovať, že jeho práca do detailov vystihuje uvedené motto a preto úprimne odporúčam využiť jeho služby a zažiť na vlastnej koži jeho profesionalitu a odbornosť.

Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.
www.capitol.sk